Niels Christoffersen Management, Rådgivende Ingeniør
Medlem af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
   » Lungholm Gods, fredningsklasse A
   » Knuthenlund Gods, økologi
   » Bygherrerådgivning
   » Bygningsrenovering og skader
   » Syn og skøn
   » Energirammeberegning
   » Termografi - Energitab
   Forside

Faglige kompetencer!
Ingeniør - Københavns Teknikum 1970
15 år som entrepreenør, 26 år som rådgiver, de sidste 19 år som selvstændig indenfor byggeledelse, projektering og bygningskyndig rådgivning.

Sådan får du et hus uden fejl og mangler!
Læs om kilder til fejl, mangler og sjusk. Læs også om hvad det koster at få den rådgivning, som sikrer dig for fejl og mangler.
Læs om kilderne - priserne
Niels Christoffersen Management, Rådgivende Ingeniør, Tjørnevej 35, Fensmark, 4684 Holmegaard. - Tlf 55771810